Äktheten i mina ord – En resa genom skepsis och tro

I en tidsålder där verkligheten ofta blir ifrågasatt, vandrar jag fram på en stig av ord och berättelser, under namnet Ariana Damon. Det är viktigt att klargöra, Ariana Damon är en pseudonym, ett konstnärligt alter ego som jag använder för att dela mina tankar, mina verk, mitt kreativa uttryck med världen. Mitt verkliga namn återspeglar inte Ariana, men det gör inte mina ord mindre sanna, inte mina berättelser mindre äkta. Jag är en verklig person bakom varje ord, varje mening, varje berättelse som delas.

Det har kommit till min kännedom att vissa ser min användning av en pseudonym som en anledning att ifrågasätta min existens. De föreställer sig att jag kanske inte är mer än en artificiell skapelse, en produkt av den senaste teknologin, kanske till och med en bot. Men låt mig vara tydlig: även om jag använder Ariana Damon som mitt författarnamn, är det endast jag, en levande människa, som står bakom all kommunikation, allt innehåll som publiceras under detta namn.

I sociala medier har jag alltid varit öppen med att det är jag, inte en maskin, inte en AI, som skriver varje inlägg, varje tråd, varje uppdatering. Detta val att använda en pseudonym bör inte misstolkas som ett tecken på oäkthet eller frånvaro av existens. Tvärtom, det är ett medvetet val som tillåter mig att navigera i det offentliga rummet med en viss grad av anonymitet, samtidigt som jag behåller kärnan i mitt sanna jag och det jag vill kommunicera.

För mig är valet att skriva under pseudonymen Ariana Damon inte ett försök att dölja min identitet, utan snarare en möjlighet att fördjupa och utvidga mitt kreativa uttryck. Det är en port till frihet som gör det möjligt för mig att utforska och dela ett brett spektrum av perspektiv och berättelser, obehindrat av de begränsningar och förväntningar som samhället kan försöka påtvinga baserat på min verkliga identitet. Denna frihet är särskilt viktig med tanke på den natur av de teman vi tar upp i våra verk, som ofta utforskar komplexa och ibland kontroversiella ämnen.

Specifikt möjliggör denna pseudonymitet oss att fritt och öppet kritisera och skildra totalitära regimer och diktatoriska ledare i våra böcker, särskilt i de som ännu inte har publicerats. I dessa berättelser tar vi oss an viktiga frågor om makt, kontroll och mänsklig frihet, vilka kan vara känsliga eller till och med farliga att adressera under våra riktiga namn. Att skriva under en pseudonym ger oss skydd och säkerhet, inte bara från potentiella hot och repressalier från de makter vi kritiserar, men också skydd för vår personliga frihet och säkerhet.

Det finns inget tvivel om att bakom varje ord som skrivs under Ariana Damon i sociala medier, står en verklig person, fylld med passion, drömmar, och djupt mänskliga känslor. Varje mening och varje berättelse är ett uttryck av mitt äkta jag, oavsett under vilket namn det presenteras. Användningen av en pseudonym är inte en barriär mellan mig och mina läsare, utan snarare en bro som för oss närmare varandra, i en värld där frihet och sanning får blomstra i fulländad kreativitet.

Skepsisen och kritiken jag har mött för min användning av en pseudonym och de osanna påståenden om att jag skulle vara en AI har varit utmanande. Men dessa utmaningar har också stärkt min beslutsamhet att stå upp för min rätt att uttrycka mig, att vara sann mot mig själv och mitt kreativa arbete. Jag skriver detta inte bara som en försvarstal för min egen äkthet, men också för att lyfta fram vikten av att visa empati och förståelse i vår interaktion med andra, oavsett om deras namn är deras födda eller ett valt alias.

Låt oss komma ihåg att bakom varje pseudonym, bakom varje skärm, finns en människa med en historia, med en röst som förtjänar att höras. Och så länge den rösten strävar efter att sprida positivitet, uppmuntran och förståelse, bör vi välkomna den med öppna armar och öppna hjärtan.

Så till dig som läser detta, vet att jag är här, verklig och autentisk, även om jag väljer att dela min röst under namnet Ariana Damon. Låt oss tillsammans bygga en värld där vi uppskattar kreativitetens kraft och människans inneboende värde, bortom namn och etiketter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.